Allmänna användningsförhållanden

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

 1. Allmänt

Begreppet “Service” som används i dessa Allmänna Användarvillkor avser hela – besök och / eller användning av – Webbplatsen, liksom annan tjänst som tillhandahålls av oss på eller via webbplatsen.

Genom enbart användning av Tjänsten bekräftar du att du har läst och accepterat dessa allmänna användarvillkor (nedan kallat AGV).

Nuvarande AGV kan ändras eller revideras när som helst. Den ändrade eller reviderade AGV kommer att bli tillämplig från det att de publiceras på webbplatsen. Du kan när som helst hämta den senaste versionen av AGV https://solspaingroup.com (webbplats).

Solspaingroup förbehåller sig rätten att ändra (del av) Tjänsten när som helst, för att sluta, tillfälligt eller permanent, med eller utan förvarning.

 1. Användning av tjänsten

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda tjänsten. Småbarn som vill använda Tjänsten måste åtföljas av minst en av sina föräldrar. Solspaingroup är inte på något sätt ansvarig om minderåriga använder Tjänsten utan föräldraövervakning.

Användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på en “som är” och “tillgänglig” basis.

Som användare av Tjänsten förklarar du att du förstår och accepterar följande förbud:

 • Det är inte tillåtet att samla in och / eller använda användarnamn, lösenord, e-postadresser eller annan personuppgifter för användare, för något ändamål.
 • Det är inte tillåtet att använda “metakoder”, med undantag för uttryckligt och tidigare skriftligt tillstånd från Solspaingroup.
 • Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för obehörig publicitet, inklusive via skräppost, kedjebrev eller oönskad e-post.
 • Det är inte tillåtet att använda data mining, robotar, skärmskrapning eller liknande datainsamlingsverktyg på Tjänsten, förutom med uttrycklig och tidigare skriftlig tillåtelse från Solspaingroup. Du får inte “rama” eller använda “inramningsteknik” på någon del av Tjänsten utan uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det.
 • Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, reproducera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten utan uttryckligt och skriftligt tillstånd från Solspaingroup.
 • Det är inte tillåtet att ladda upp eller skicka spam.
 • Det är inte tillåtet att ladda upp, skicka eller skicka maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.
 • Det är inte tillåtet att ändra, ändra eller hacka tjänsten eller ändra webbplatsen för en tredje part för att få den att verka som om den är associerad med den tjänst som erbjuds av Solspaingroup.
 • Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för olaga eller obehöriga ändamål. Du får inte överskrida gränser för tillämplig lag (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och databaslag) när du använder tjänsten.
 • Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Endast privat användning av Tjänsten är tillåten.
 • Det är tillåtet att skapa en “hyperlänk” från din egen hemsida till hemsidan för vår hemsida. Om du vill skapa en “djup länk” till specifikt innehåll på webbplatsen måste du erhålla vårt uttryckliga och tidigare samtycke.

Du godkänner att Solspaingroup kan överklaga till tredje parts tjänster och “värdpartners” för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara, lagringsutrymme och nödvändiga nätverks- och relaterade tekniker som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera.

Det är möjligt att Solspaingroup, under användningen av Tjänsten, skickar “cookies” från domänen https://solspaingroup.com (webbplats). En cookie är en liten fil som skickas av en internetserver till din webbläsare, som registrerar sig på datorns hårddisk. Cookies är nödvändiga för att utnyttja Tjänsten optimalt. Solspaingroup lagrar inte personuppgifter i en kaka som kan användas för att identifiera en individ, och Solspaingroup använder inte cookies för upptäckt.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till tredje parts innehåll eller webbplatser som hanteras av tredje part. Solspaingroup har ingen kontroll över innehållet eller andra egenskaper hos dessa webbplatser eller webbsidor och kan inte hållas ansvarig / ansvarig för kvaliteten eller noggrannheten i innehållet eller andra egenskaper hos dessa webbplatser. Administratörerna för dessa webbplatser är ensam ansvariga för att följa de lagar och förordningar som gäller för de produkter och / eller tjänster som de erbjuder på eller via deras hemsida, inklusive men inte begränsade till bestämmelserna om konsumentskydd, försäljning fjärrkontroll, lagstiftning om priser mm

Tillförlitligheten av informationen på webbplatsen

Även om tillförlitlighet, aktualitet, fullständighet och noggrannhet av informationen och annat innehåll som finns på eller via Tjänsten sökes kan vi inte hållas ansvariga för direkt eller indirekt skada, särskilt material, immateriella eller andra skada som uppstår på grund av användningen av informationen och annat innehåll i Tjänsten. Detsamma gäller för filer som hämtats från eller via Tjänsten.

I synnerhet gör vi allt för att regelbundet uppdatera fastighetsannonserna på vår hemsida. Vi kan dock inte hållas ansvariga för eventuella fel i annonsens innehåll eller om egendomen inte längre är tillgänglig när du ser annonsen.

I inget fall utgör annonsen ett erbjudande i ordets juridiska bemärkelse. Vi rekommenderar därför starkt att du kontaktar oss innan du fattar ett beslut (köp, hyra …) angående fastigheten, för att personligen kontrollera om informationen och tillgängligheten av fastigheten är korrekt och aktuell. hans -Datum. Informationen på vår hemsida är alltid av provisorisk karaktär och måste alltid bekräftas av oss, särskilt men inte exklusivt vad gäller fråga.

Behandling av personuppgifter

Vissa funktioner i vår tjänst kan vara föremål för förhandsgodkännande av vissa personuppgifter. detta för att garantera en smidig kontakt och / eller att leverera rätt information.

Användaren som kommunicerar personuppgifter garanterar oss att dessa är korrekta.

Vi respekterar lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Personuppgifterna förvaras i den centrala databasen över Solspaingroup för att kunna fullfölja de uppgifter som anförtrotts det. På enkla skriftliga förfrågningar till Solspaingroup, Avda Las Naciones 36/3 03170 Quesada / Rojales kan du notera dessa uppgifter och du kan få dem justerade och / eller borttagna om de är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta.

 1. Immateriella rättigheter

Texterna, ritningarna, fotona, videoklipp, bilder, data, databaser, programvara, namn, handel och domännamn, varumärken, logotyper och andra delar av Tjänsten är skyddade av immateriella rättigheter och tillhör Solspaingroup eller tredje part.

Alla datasamlingar av Tjänsten omfattas av det rättsliga skyddet för databaser, både vad gäller struktur och innehåll.

Solspaingroup tilldelar varje användare av Tjänsten en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig licens när som helst för att öppna webbplatsen på en dator, för att visa innehållet i Tjänsten och att ladda ner det om det är nödvändigt endast med detta innehåll att konsultera.

Reproduktion av innehållet är endast tillåtet under följande villkor: Användaren får skriva ut en kopia av innehållet i Tjänsten uteslutande för personligt bruk, förutsatt att han inte ändrar innehållet på något sätt och att han / hon behåller all upphovsrätt och ursprung Webbplatsen.

Med undantag för ovanstående, utan föregående skriftligt avtal från Solspaingroup, är det förbjudet att lagra, reproducera, ändra, publicera, distribuera eller skicka, sälja eller sälja information och innehåll som erbjuds på eller via Tjänsten. annars överlåta eller bevilja några rättigheter till tredje part.

Solspaingroup, dess logotyp, ikoner och handelsnamn omfattas av lagstiftningen om namnskydd. De kan inte användas i samband med någon annan produkt eller tjänst på ett sätt som kan orsaka förvirring eller på något sätt skingra eller på annat sätt skada Solspaingroup.

Deklaration om intrång i immateriella rättigheter

Solspaingroup syftar till att alltid respektera immateriella rättigheter. Innehavare av dessa rättigheter kan när som helst meddela Solspaingroup om de anser att Solspaingroup själv eller en användare av Service of Solspaingroup misskänker hans eller hennes rättighet (er). Dessa anmälningar måste skickas till oss via e-post på följande adress: info@solspaingroup.com  

I det här fallet är innehållet tydligt skyddat av immateriella rättigheter och webbadressen till den (de) angivna (er) på webbplatsen som har kränkts eller kränkts och för att nämna tillräcklig information som gör det möjligt för oss att kontakta dig ( adress, e-postadress, telefonnummer).

 1. Ansvarsbegränsning

Du accepterar och förklarar att Solspaingroup inte kan och kommer inte att vara ansvarig för några direkta eller indirekta skador, tillfälliga eller speciella skador, följdskador eller tillfällig skada, inklusive men inte begränsat till ersättning för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller annat inkonsekventa förluster på grund av:

Avbrott, avbrott eller fel i den elektroniska tjänsten eller information som erhållits via Tjänsten.
Virus som uppträder på webbplatsen trots försiktighetsåtgärderna.
Ett fel och / eller försumlighet begått av anställda och / eller anställda av Solspaingroup; Bedräglig förfalskning av data av tredje part, på grund av obehörig intrång av webbplatsen;
Uttalanden eller beteende från en tredje part på webbplatsen;
Oförmågan att använda Tjänsten;
Obehörig tillgång till eller modifiering av din överföring eller data;

 1. Övriga villkor

Om Solspaingroup inte utövar någon rättighet eller bestämmelse (som härrör från denna AGV), innebär detta inte att Solspaingroup avstår från rätten eller bestämmelsen.

Om en eller flera aspekter av detta AGV verkar vara helt eller delvis oförtränglig, påverkar detta inte giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna.

I händelse av konflikt mellan denna AGV och eventuella särskilda villkor som gäller för vissa tjänster som tillhandahålls av Solspaingroup, oavsett om det gäller tjänsten, gäller dessa särskilda villkor.

Den nuvarande AGV regleras av spansk lag.

Parterna är överens om att i händelse av tvist med avseende på Tjänsten (inklusive nuvarande AGV) är endast domstolarna i Alicante-distriktet behöriga.

 

(modifierad den 24/05/2018)

Open chat
1
Chat with Us
Hello, Can we help you?