GENERELLE BRUKERVILKÅR

 1. Generelt

Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for all bruk av nettstedet www.solspaingroup.com (heretter “Website”), samt enhver annen tjeneste som tilbys av CHILL-COSTA S.L. med registrert kontor Calle Alhambra 12 Lokal 6 – 03189 Orihuela Costa / La Zenia – Alicante (heretter “Solspaingroup” eller “Vi” eller “Us”), med GIPE godkjenningsnummer 3714, eier og leder av nettstedet.

Begrepet “Service” som brukt i disse generelle bruksvilkårene refererer til hele besøket og / eller bruken av nettstedet, samt enhver annen tjeneste som tilbys av oss på eller via nettstedet.

Ved bruk av Tjenesten bekrefter du at du har lest og akseptert disse generelle bruksvilkårene (heretter “GTU”).

Gjeldende GTU kan endres eller revideres når som helst. Den endrede eller reviderte GTU vil bli gjeldende fra det øyeblikket de er publisert på nettstedet. Du kan kontakte den nyeste versjonen av GTU når som helst https://solspaingroup.com (nettsted).

Solspaingroup forbeholder seg retten til å endre (del av) Tjenesten når som helst, for å stoppe, midlertidig eller permanent, med eller uten forvarsel.

 1. Bruk av Tjenesten

Du må være 18 år eller eldre for å kunne bruke tjenesten. Småbarn som ønsker å bruke Tjenesten må være ledsaget av minst en av foreldrene sine. Solspaingroup er på ingen måte ansvarlig hvis mindreårige bruker tjenesten uten foreldre tilsyn.

Bruk av Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis.

Som bruker av Tjenesten erklærer du at du forstår og godtar følgende forbud:

 • Det er ikke tillatt å samle inn og / eller bruke brukernavn, passord, e-postadresser eller andre personopplysninger for brukere, uansett hva som helst.
 • Det er ikke tillatt å bruke “metakoder”, med unntak av eksplisitt og tidligere skriftlig tillatelse fra Solspaingroup.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten for uautorisert publisitet, blant annet via spam, kjedebrev eller uønsket e-post.
 • Det er ikke tillatt å bruke datautvinning, roboter, skjermskraping eller lignende datainnsamlingsverktøy på Tjenesten, unntatt med uttrykkelig og tidligere skriftlig tillatelse fra Solspaingroup. Du må ikke “ramme” eller bruke “innrammingsteknikker” på noen del av Tjenesten uten skriftlig skriftlig tillatelse til å gjøre det.
 • Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, reprodusere, selge, videreselge eller utnytte deler av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten uten skriftlig og skriftlig tillatelse fra Solspaingroup.
 • Det er ikke tillatt å laste opp eller sende spam.
 • Det er ikke tillatt å laste opp, sende inn eller sende ormer, virus eller annen kode som er ødeleggende.
 • Det er ikke tillatt å endre, modifisere eller hackte Tjenesten eller endre nettstedet til en tredjepart for å få det til å virke som om det er knyttet til tjenesten som tilbys av Solspaingroup.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten for ulovlig eller uautorisert bruk. Du må ikke overskride grenser for gjeldende lov (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og databaselov) når du bruker tjenesten.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten til kommersielle formål; Kun privat bruk av Tjenesten er tillatt.
 • Det er lov til å lage en “hyperkobling” fra ditt eget nettsted til hjemmesiden til vårt nettsted. Hvis du vil opprette en “dyp lenke” til spesifikt innhold på nettstedet, må du oppnå Vårt eksplisitte og forhåndsgodkjenne samtykke.

Du godtar at Solspaingroup kan bruke tjenester fra tredjeparter og “hostingpartnere” for å gi nødvendig maskinvare, programvare, lagringsplass og nødvendige nettverk og tilhørende teknologier som er nødvendige for at tjenesten skal fungere.

Det er mulig at Solspaingroup, ved bruk av Tjenesten, sender “cookies” fra domenet https: // Solspaingroup.com (nettsted). En informasjonskapsel er en liten fil, sendt av en internett-server til nettleseren din, som registrerer seg på harddisken på datamaskinen din. Informasjonskapsler er nødvendige for å få optimal bruk av Tjenesten. Solspaingroup lagrer ikke personlige data i en informasjonskapsel som kan brukes til å identifisere en person, og heller ikke Solspaingroup bruker informasjonskapsler for deteksjonsformål.

3.Linker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjepartsinnhold eller til nettsteder som administreres av tredjeparter. Solspaingroup har ingen kontroll over innholdet eller andre kjennetegn på disse nettstedene eller nettsidene, og kan ikke holdes ansvarlig / ansvarlig for kvaliteten eller nøyaktigheten av innholdet eller andre egenskaper til disse nettstedene. Administratorene til disse nettstedene er eneansvarlige for å overholde de lover og forskrifter som gjelder for produktene og / eller tjenestene de tilbyr på eller via deres nettsider, inkludert men ikke begrenset til forskriftene om forbrukerbeskyttelse, salg fjernkontroll, lovgivning relatert til priser mv

 1. Pålitelighet av informasjonen på nettsiden

Selv om pålitelighet, aktualitet, fullstendighet og nøyaktighet av informasjonen og annet innhold som finnes på eller via Tjenesten er søkt, kan vi ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, særlig materiale, uansett eller annen skade som følge av bruken av informasjonen og annet innhold i Tjenesten. Det samme gjelder filer lastet ned fra eller gjennom Tjenesten.

Spesielt gjør vi alt for å regelmessig oppdatere eiendomsannonsene på nettstedet vårt. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i annonsen, eller hvis eiendommen ikke lenger er tilgjengelig når du ser annonsen.

I intet tilfelle utgjør annonsen et tilbud i ordets juridiske forstand. Vi anbefaler derfor sterkt at du kontakter oss før du tar en beslutning (kjøp, leie …) om eiendommen, for å sjekke om informasjonen og tilgjengeligheten av eiendommen er korrekt og oppdatert. -Dato. Informasjonen på vår nettside er alltid av foreløpig karakter og må alltid bekreftes av oss, spesielt men ikke utelukkende med hensyn til forespørselsprisen.

 1. Behandling av personopplysninger

Noen funksjoner i vår tjeneste kan være underlagt forutgående erklæring om visse personopplysninger; Dette for å garantere en jevn kontakt og / eller å levere riktig informasjon.

Brukeren som kommuniserer personopplysningene, garanterer oss at disse er riktige.

Vi respekterer lovgivningen om behandling av personopplysninger. Personopplysningene lagres i den sentrale databasen til Solspaingroup for å fullføre oppgavene som er betrodd. Ved enkel skriftlig forespørsel adressert til Solspaingroup, Avda Las Naciones 36/3 03170 Quesada / Rojales, kan du få tilgang til disse dataene, og du kan få dem justert og / eller fjernet hvis de er ufullstendige, feil eller irrelevante.

 1. Immaterielle rettigheter

Tekster, tegninger, bilder, videoer, bilder, data, databaser, programvare, navn, handel og domenenavn, merker, logoer og andre komponenter i Tjenesten er beskyttet av immaterielle rettigheter og tilhører Solspaingroup eller tredjepart.

Alle datasamlinger av Tjenesten faller under juridisk beskyttelse av databaser, både når det gjelder struktur og innhold.

Solspaingroup gir hver bruker av Tjenesten en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallelig lisens når som helst for å åpne nettstedet på en datamaskin, for å vise innholdet i Tjenesten og å laste den ned om nødvendig med det eneste formålet med dette innholdet . rådføre.

Reproduksjon av innholdet er bare tillatt under følgende betingelser: Brukeren kan skrive ut en kopi av innholdet i Tjenesten utelukkende til personlig bruk, forutsatt at han ikke endrer innholdet på noen måte, og at han / hun beholder all opphavsrett og opprinnelse nettsiden.

Med unntak av det ovenfor, uten forhånds skriftlig samtykke fra Solspaingroup, er det forbudt å lagre, reprodusere, modifisere, publisere, distribuere eller sende, selge eller på annen måte lagre informasjonen og innholdet som tilbys på eller gjennom Tjenesten. overføre eller gi noen rettigheter til tredjepart.

Solspaingroup, dets logo, ikoner og handelsnavn er dekket av loven om navnebeskyttelse. De kan ikke brukes i forbindelse med noe annet produkt eller en tjeneste på en måte som kan forårsake forvirring eller på noen måte diskreditere eller på annen måte skade Solspaingroup.

 1. Erklæring om overtredelse av immateriell rettighet

Solspaingroup har som mål å respektere immaterielle rettigheter til enhver tid. Innehavere av disse rettighetene kan til enhver tid varsle Solspaingroup om de mener at Solspaingroup selv eller en bruker av Solspaingroup Service bryter mot hans eller hennes rett / rettigheter. Disse meldingene må sendes til oss via e-post på følgende adresse:

Vennligst klart angi innholdet som er beskyttet av immaterielle rettigheter og nettadressen til den (e) oppgitte (e) nettsiden på nettstedet som har blitt krenket (eller) eller krenker, samt tilstrekkelig informasjon som tillater oss å kontakte deg (adresse, e-post adresse, telefonnummer).

 1. Ansvarsbegrensning

Du godtar og erklærer at Solspaingroup ikke kan og vil ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, tilfeldige eller spesielle skader, følgeskader eller sporadisk skade, inkludert men ikke begrenset til skade på tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre inkorporerte tap, på grunn av:

 • Avbrudd, forstyrrelser eller feil i den elektroniske tjenesten eller informasjonen som er innhentet via Tjenesten;
 • Virus som oppstår på nettsiden til tross for forholdsregler;
 • En feil og / eller forsømmelse begått av ansatte og / eller tilordnede av Solspaingroup; Svindelaktig forfalskning av data fra tredjepart, på grunn av uautorisert inntrenging av Nettstedet;
 • Erklæringer eller oppførsel av en tredjepart på nettstedet;
 • Manglende evne til å bruke Tjenesten;
 • Uautorisert tilgang til eller modifikasjon av overføring eller data;
 1. Andre forhold

Hvis Solspaingroup ikke utøver noen rett eller bestemmelse (som følge av denne GTU), betyr dette på ingen måte at Solspaingroup fraviker denne rettigheten eller bestemmelsen.

I tilfelle at en eller flere aspekter av denne GTU ser ut til å være helt eller delvis uhåndterlig, vil dette ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

I tilfelle en konflikt mellom denne GTU og mulige spesielle forhold som gjelder for enkelte tjenester levert av Solspaingroup, enten gjennom Tjenesten eller ikke, vil disse spesielle vilkårene gjelde.

Den nåværende GTU er underlagt spansk lov.

Partene er enige om at i tilfelle en tvist med hensyn til Tjenesten (inkludert dagens GTU), er bare domstolene i det rettslige distriktet i Alicante kompetente.

 (endret 23/05/2018)

Open chat
1
Chat with Us
Hello, Can we help you?